Tin tức Quản lý - điều hành Quản lý công việc trong lòng bàn tay chỉ với ứng dụng...

Quản lý công việc trong lòng bàn tay chỉ với ứng dụng AMIS.VN Mobile

547

Từ phiên bản AMIS.VN mobile R17 (phát hành ngày 26/02/2018), các cấp quản lý đã có thể giao việc, giám sát tiến độ công việc và nhân viên cũng có thể phản hồi, báo cáo kết quả thực hiện công việc mọi lúc, mọi nơi.

Ở phiên bản mới này, các tính năng cho người phân việcngười nhận việc được bổ sung để đạt được hiệu quả tốt nhất giúp doanh nghiệp tăng năng suất và hiệu quả công việc một cách đáng kể.Dưới đây là các lợi ích nổi bật khi doanh nghiệp sử dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN.

Các bạncó thể xem hướng dẫn sử dụng chức năng công việc trên ứng dụng AMIS.VN Mobile tại địa chỉ http://helpmobile.amis.vn và dùng thử phần mềm tại đây.