Kiến thức Các bước để chuyển đổi AMIS.VN từ phiên bản cũ lên phiên...

Các bước để chuyển đổi AMIS.VN từ phiên bản cũ lên phiên bản mới

Kính gửi Quý khách hàng,

Để chuyển đổi AMIS.VN từ phiên bản cũ lên phiên bản mới, Quý khách thực hiện theo 2 bước như sau:

Bước 01: Gửi yêu cầu nâng cấp thuê bao cho MISA

Quý khách phải thực hiện các công việc sau:

Tải Phiếu đề nghị hỗ trợ dữ liệu phần mềm/ dịch vụ online tại đây về ký và đóng dấu

– Gửi bản scan/ hay fax Phiếu đề nghị hỗ trợ dữ liệu phần mềm/ dịch vụ online đã ký và đóng dấu cho MISA

Bước 02: Chuyển đổi dữ liệu kế toán từ phiên bản cũ lên phiên bản mới và kiểm tra lại dữ liệu

– Khi Quý khách nhận được thông tin MISA đã nâng cấp thuê bao lên phiên bản mới, Quý khách tiến hành chuyển đổi dữ liệu kế toán từ phiên bản cũ lên phiên bản mới và kiểm tra lại dữ liệu theo hướng dẫn tại đây

Để biết rõ hơn về chính sách chuyển đổi Quý khách vui lòng xem tại đây, hay liên hệ trực tiếp với MISA theo thông tin sau:

Trân trọng kính chào!

Chia sẻ bài viết hữu ích này