Nghiệp vụ Chi phí Phần mềm kế toán MISA AMIS đáp ứng tốt nghiệp vụ kế...

Phần mềm kế toán MISA AMIS đáp ứng tốt nghiệp vụ kế toán bán hàng

Phần mềm kế toán MISA AMIS giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ kế toán bán hàng từ việc lập báo giá, tiếp nhận đơn đặt hàng, hợp đồng của khách hàng đến việc xuất hóa đơn bán sản phẩm/dịch vụ, theo dõi, hạch toán các khoản chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại, bán hàng kèm quà tặng,…

Phần mềm cho phép doanh nghiệp quản lý tình hình sử dụng hóa đơn, in hóa đơn trực tiếp từ phần mềm, tuân thủ đúng các quy định về phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn.

Giám đốc và Kế toán dễ dàng quản trị tình hình bán hàng theo từng Chi nhánh, Phòng kinh doanh, Nhân viên kinh doanh hoặc xem các báo cáo bán hàng theo sản phẩm, nhóm sản phẩm, thị trường.

Kính mời Quý Khách xem phim hoặc bài viêt giới thiệu bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết nghiệp vụ kế toán bán hàng trên phần mềm MISA AMIS

Phim giới thiệu nghiệp vụ Bán hàng

Các nghiệp vụ kế toán bán hàng trên phần mềm MISA AMIS

Mô hình tổng quan quy trình nghiệp vụ quản lý bán hàng trên MISA AMIS

1. Quản lý danh sách các báo giá, đơn đặt hàng và hợp đồng đã gửi cho khách hàng

Phần mềm MISA AMIS giúp kế toán quản lý danh sách các báo giá, đơn đặt hàng và hợp đồng đã gửi cho khách hàng giúp Kế toán và Giám đốc luôn nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện các đơn đặt hàng, hợp đồng

Khi khách hàng đồng ý mua hàng, kế toán sẽ kế thừa toàn bộ thông tin trên báo giá, đơn đặt hàng để lập chứng từ bán hàng, hóa đơn bán hàng mà không phải nhập liệu lại

2. MISA AMIS đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ bán hàng có trong doanh nghiệp

MISA AMIS đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ: Bán hàng trong nước, Bán hàng xuất khẩu, Bán qua đại lý bán đúng giá, Bán hàng ủy thác xuất khẩu, Bán hàng thu tiền ngay, Bán hàng chưa thu tiền

Nhiều tiện ích hỗ trợ nhập liệu như tự động định khoản tương ứng với từng nghiệp vụ bán hàng, tự động nhảy số chứng từ liên tục, tham chiếu đến chứng từ liên quan, sao chép từ chứng từ đã lập, tra cứu tồn kho, xem số dư tài khoản ngay khi nhập chứng từ, phím tắt để thêm nhanh chứng từ,…

3. Tự động xác định giá bán của từng mặt hàng theo các chính sách khi lập chứng từ bán hàng

Khi lập chứng từ bán hàng, phần mềm tự động xác định giá bán của từng mặt hàng theo các chính sách giá bán, chính sách chiết khấu cho từng khách hàng hoặc nhóm khách hàng đã được thiết lập trước đó.

Cho phép chiết khấu theo từng mặt hàng, theo tổng giá trị hóa đơn và tự động phân bổ cho từng mặt hàng, tính giá bán theo nhiều tiêu chí: theo đơn giá gần nhất, theo đơn gía cố định, tính cho từng đơn vị tính, theo tỷ lệ % hoặc theo số tiền. Phần mềm cho phép thiết lập chính sách giá, chiết khấu cho từng nhóm khách hàng, từng khách hàng, từng mặt hàng và từng đơn vị tính

4. Đáp ứng các nghiệp vụ Bán hàng có chiết khấu, Giảm giá hàng bán, Trả lại hàng bán, Bán hàng kèm quà tặng,…

Phần mềm cho phép lập được chứng từ Trả lại hàng bán, Giảm giá hàng bán từ hóa đơn hoặc chứng từ bán hàng đã lập trước đó.

5. Kế toán xuất hóa đơn cho khách hàng vào bất kì thời điểm nào sau khi đã lập chứng từ bán hàng.

MISA AMIS cho phép kế toán xuất hóa đơn cho khách hàng ngay khi lập chứng từ bán hàng hoặc có thể xuất hóa đơn vào một thời điểm khác sau khi đã lập chứng từ bán hàng.

Phần mềm tách biệt vai trò hạch toán chứng từ bán hàng, ghi nhận doanh thu bán hàng với vai trò xuất hóa đơn vì vậy phần mềm đáp ứng tốt cho cả những doanh nghiệp có nhân sự chuyên trách việc xuất hóa đơn tài chính.

Kế toán dễ dàng xác định được chứng từ bán hàng nào đã xuất hóa đơn, chứng từ nào chưa xuất hóa đơn.

6. Quản lý chặt chẽ việc phát hành và sử dụng hóa đơn.

MISA AMIS giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ việc phát hành và sử dụng hóa đơn, tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước.

Doanh nghiệp có thể tự thiết kế mẫu hóa đơn theo đặc thù của doanh nghiệp, đăng ký sử dụng, thông báo phát hành và xuất hóa đơn theo cả 3 hình thức: Tự in, Đặt in hoặc Điện tử.

Phần mềm tự động cấp phát số hóa đơn liên tục, đảm bảo không trùng số, kiểm soát hóa đơn in lần 2 phải có chữ “bản sao”,…

7. Nhiều báo cáo quản trị giúp Giám đốc và kế toán dễ dàng nắm được kết quả bán hàng:

– Doanh số bán hàng theo từng mặt hàng, nhóm mặt hàng

– Doanh số bán hàng theo nhân viên, cửa hàng, từng bộ phận kinh doanh, chi nhánh hoặc toàn công ty

– Doanh số bán hàng theo từng khách hàng, nhóm khách hàng

– Báo cáo lãi lỗ theo từng đơn đặt hàng, hợp đồng

Cho phép kế toán tự thiết lập mẫu báo cáo theo nhu cầu quản trị, lưu lại mẫu báo cáo để sử dụng cho lần sau, xuất khẩu báo cáo theo nhiều định dạng file (doc, pdf, xls)

Phần mềm cho phép kế toán truy xuất ngược về chứng từ gốc ngay khi xem sổ sách, báo cáo,…

8. MISA AMIS giúp doanh nghiệp quản trị tốt công nợ phải thu:

– Tổng hợp công nợ phải thu theo từng khách hàng, nhân viên bán hàng, bộ phận bán hàng, thị trường.

– Tổng hợp công nợ phải thu theo hóa đơn: Bao nhiêu công nợ đã xuất hóa đơn chưa thu được tiền, Bao nhiêu công nợ chưa xuất hóa đơn

– Tổng hợp công nợ phải thu theo hạn nợ: Nợ chưa đến hạn, Nợ quá hạn (1-30 ngày, 30- 60 ngày, …, nợ quá hạn khó đòi).

– Quản lý công nợ phải thu theo từng hợp đồng, đơn đặt hàng

Cho phép xem nhanh công nợ trên danh sách để biết được tình trạng nợ của từng khách hàng, chi tiết từng chứng từ công nợ của khách hàng đó.

Phần mềm cho phép kế toán tự thiết lập các khoảng nợ tùy theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp

Tự đối đối trừ công nợ, bù trừ công nợ giữa khách hàng vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp của doanh nghiệp.

Đánh giá được tình trạng nợ (nợ bình thường/ nợ quá hạn/ nợ khó đòi) nào đang chiếm tỷ trọng cao

Ngoài ra, MISA AMIS còn giúp kế toán hạch toán và theo dõi các chi phí bán hàng, chi phí hoa hồng, chi phí chiết khấu, quà tặng khuyến mại,…

AMIS Kế Toán cung cấp hàng loạt công cụ giúp tiết kiệm thời gian cho kế toán bán hàng :

Làm việc mọi lúc, mọi nơi qua Internet: Giám đốc, Kế toán có thể truy cập làm việc từ mọi thiết bị thông minh không bị gián đoạn công việc, kịp thời ra quyết định điều hành.

Kết nối ngân hàng điện tử, Cơ quan Thuế, hệ thống bán hàng, quản trị, nhân sự và hơn 100 đối tác.

Kết nối với ngân hàng để chuyển tiền, đối chiếu sổ phụ, nắm bắt số dư theo thời gian thực giúp tiết kiệm thời gian, công sức.

Kế toán dễ dàng kê khai đầy đủ các loại thuế theo quy định và nộp thuế thuế điện tử ngay trên phần mềm kế toán.

Kế thừa thông tin: Báo giá, Đơn hàng, Đề nghị xuất hóa đơn… từ bộ phận bán hàng; Tiền lương, Bảo hiểm, Thuế TNCN… từ bộ phận nhân sự giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu.

Kết nối với các phần mềm: Hóa đơn điện tử, Chữ ký số điện tử, Bán hàng… giảm thiểu nhập liệu chồng chéo, sai lệch dữ liệu.

Tự động nhập liệu chứng từ từ: Hóa đơn, Bill bán hàng, Bảng kê ngân hàng… giúp rút ngắn thời gian nhập liệu, tránh sai sót.

Đầy đủ báo cáo quản trị: Hàng trăm báo cáo quản trị theo mẫu hoặc tự thiết kế chỉnh sửa, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề.

Tự động hóa việc lập báo cáo:Tự động tổng hợp số liệu lên báo cáo thuế, báo cáo tài chính và các sổ sách giúp doanh nghiệp nộp báo cáo kịp thời, chính xác.

Cảnh báo thông minh: Nhắc nhở hạn kê khai, nộp thuế; Tồn kho vật tư, hàng hóa; Thu hồi nợ, thanh toán hóa đơn; Tình trạng hoạt động của KH/NCC…

Hãy đăng ký sử dụng miễn phí bản demo phần mềm kế toán online MISA AMIS ngay hôm nay để trải nghiệm công cụ tài chính hỗ trợ hàng đầu!

CTA nhận tư vấn

Hội thảo trực tuyến: Chuyển đổi số trong công tác quản trị Tài chính - Kế toán - Thuế tại doanh nghiệp
Chia sẻ bài viết hữu ích này