Kế toán cho giám đốc Kế toán quản trị MISA AMIS – Công cụ đắc lực giúp Thủ kho quản lý...

MISA AMIS – Công cụ đắc lực giúp Thủ kho quản lý vật tư, hàng hóa

Điểm đặc biệt của MISA AMIS so với các phần mềm kế toán khác hiện nay trên thị trường đó là việc cho phép Thủ kho tham gia sử dụng phần mềm để quản lý tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa.

Phần mềm cho phép Thủ kho tiếp nhận các đề nghị nhập, xuất kho (Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho) trực tiếp từ bộ phận Mua hàng, Bán hàng hoặc Kế toán kho lập để ghi vào Sổ kho, Thẻ kho mà không phải nhập lại nội dung chứng từ nhập, xuất giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế sai xót khi nhập liệu.

Đặc biệt, phần mềm sẽ tự động đối soát giữa Sổ kho của Thủ kho với Sổ chi tiết vật tư hàng hóa của kế toán để phát hiện chênh lệch. Nếu phát hiện chênh lệch, phần mềm sẽ tự động xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê.

Sơ đồ thể hiện quy trình tác nghiệp giữa Kế toán và Thủ kho.

Tự động nhận đề nghị nhập/ xuất kho theo đúng nội dung trên Phiếu nhập kho/ Phiếu xuất kho do Kế toán kho, Kế toán mua hàng lập.

Tự động đối soát giữa Sổ chi tiết VTHH của Kế toán và Sổ kho của Thủ kho để phát hiện chênh lệch và tự động xử lý nếu phát hiện chênh lệch. Đặc biệt MISA AMIS cho phép đối soát chi tiết đến từng lô, hạn dùng, quy cách sản phẩm.

In ngay bảng kiểm kê trực tiếp từ phần mềm sau mỗi lần kiểm kê.

Cho phép thủ kho xem được báo cáo theo từng mặt hàng, theo nhóm VTHH, theo từng đơn vị tính, từng kho,…

Thủ kho theo dõi số lượng tồn kho từng mặt hàng, từng nhóm VTHH, từng đơn vị tính, quy cách, theo số lô, theo hạn sử dụng trên từng kho, hay tất cả các kho. Cho phép tự lập mẫu báo cáo theo nhu cầu quản trị, lưu lại mẫu báo cáo để sử dụng cho lần sau, xuất khẩu báo cáo theo nhiều định dạng file (doc, pdf, xls), truy xuất ngược về chứng từ gốc khi xem sổ sách, báo cáo,…

Xem thêm các chức năng khác của phần mềm kế toán AMIS Online:

Trọn bộ Báo cáo kế toán Excel​​​​​​​ theo ngành nghề doanh nghiệp
Chia sẻ bài viết hữu ích này