Kiến thức MISA sắp ra mắt trợ thủ đắc lực cho nhà quản lý...

MISA sắp ra mắt trợ thủ đắc lực cho nhà quản lý trên phần mềm AMIS.VN Mobile

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN Mobile sắp ra mắt tính năng Phân tích tài chính, cung cấp nhiều báo cáo, biểu đồ giúp quản lý nhanh chóng nắm bắt được tình hình tài chính của đơn vị từ đó đưa ra các quyết định sản xuất kinh doanh hiệu quả.

1. Tổng hợp tình hình tài chính

Báo cáo tổng hợp tình hình tài chính giúp xem nhanh được các số liệu tổng hợp về tình hình tài chính của công ty phục vụ cho việc đưa ra và hoàn thành các mục tiêu kinh doanh dựa trên ngân sách, chi phí phù hợp.

2. Biểu đồ doanh thu, chi phí, lợi nhuận

Hàng trăm biểu đồ giúp phân tích được biến động doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo thời gian để các cấp quản lý có thể ngay lập túc nắm bắt được tình hình kinh doanh của từ đội, nhóm, khu vực để có thể điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh cho phù hợp giúp gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Ngoài ra, còn có biểu đồ giúp so sánh được tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận cùng kỳ giữa các năm

3. Biểu đồ phân tích doanh thu

Hệ thống biểu đồ doanh thu giúp phân tích được biến động doanh thu theo thời gian; phân tích được cơ cấu doanh thu theo đơn vị để biết được đơn vị nào có doanh thu cao nhất và so sánh được tình hình thực hiện doanh thu thực tế so với kế hoạch giữa các tháng/quý/năm.

Ngoài ra, AMIS.VN Mobile sẽ được phát triển các biểu đồ phân tích doanh thu giúp Quản lý:

 • Phân tích được cơ cấu doanh thu theo sản phẩm để biết được sản phẩm nào chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất.
 • Phân tích được cơ cấu doanh thu của từng sản phẩm theo đơn vị để biết được đơn vị nào có doanh thu cao nhất theo từng sản phẩm.
 • So sánh được tình hình doanh thu, doanh thu theo sản phẩm cùng kỳ giữa các năm.
 • So sánh được doanh thu giữa các phòng ban/chi nhánh theo thời gian hoặc theo sản phẩm. Đồng thời, so sánh được doanh thu của từng phòng ban/chi nhánh so với năm trước.
 • So sánh được tình hình thực hiện doanh thu thực tế so với kế hoạch giữa các phòng ban/chi nhánh.
 • Biết được mặt hàng nào có doanh số cao nhất/thấp nhất hay nhân viên bán hàng nào đạt doanh số cao nhất/thấp nhất.

4. Biểu đồ phân tích chi phí

Các biểu đồ phân tích chi phí giúp cấp quản lý có thể phân tích được biến động chi phí theo thời gian; phân tích được cơ cấu chi phí theo đơn vị để biết được đơn vị nào có chi phí cao nhất và so sánh được tình hình thực hiện chi phí thực tế so với kế hoạch giữa các phòng ban/chi nhánh.

Ngoài ra, trên AMIS.VN Mobile sẽ có các biểu đồ phân tích chi phí giúp Quản lý có thể:

 • So sánh được tình hình chi phí cùng kỳ giữa các năm.
 • Phân tích được cơ cấu chi phí theo từng khoản mục chi phí (KMCP) để biết được KMCP nào chiếm tỷ trọng cao nhất.
 • So sánh được tình hình thực hiện chi phí thực tế so với kế hoạch giữa các tháng/quý/năm.

5. Biểu đồ phân tích lợi nhuận

Với hệ thống biểu đồ phân tích lợi nhuận, quản lý có thể phân tích được biến động lợi nhuận theo thời gian; Phân tích được cơ cấu lợi nhuận theo đơn vị để biết được đơn vị nào có lợi nhuận cao nhất và so sánh được tình hình thực hiện lợi nhuận thực tế so với kế hoạch giữa các tháng/quý/năm.

Ngoài ra, AMIS.VN Mobile còn phát triển thêm nhiều biểu đồ phân tích lợi nhuận giúp Quản lý so sánh được tình hình thực hiện lợi nhuận thực tế so với kế hoạch giữa các phòng ban/chi nhánh. AMIS.VN Mobile sẽ tiếp tục cung cấp rất nhiều các báo cáo, biểu đồ phân tích tài chính khác để phục vụ yêu cầu quản trị doanh nghiệp như:

 • Báo cáo Phân tích tình hình sức khỏe doanh nghiệp: Giúp đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp như: khả năng thanh toán, hiệu quả quản trị hàng tồn kho, hiệu quả sử dụng tài sản…
 • Báo cáo Phân tích công nợ phải thu, phải trả: Giúp phân tích được tình hình công nợ phải thu, phải trả theo nhóm nợ, tuổi nợ, tình trạng nợ.
 • Danh sách VTHH sắp hết hạn sử dụng, đã quá hạn sử dụng.
 • Và các báo cáo phân tích tài chính như: Bảng cân đối kế toán dạng tóm gọn, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dạng tóm gọn, báo cáo phân tích cơ cấu chi phí…

AMIS.VN mobile ra mắt với nhiều tiện ích cho người sử dụng, đặc biệt là tính năng Giám đốc tài chính số, điều khiển bằng giọng nói, nay được bổ sung thêm nhiều biểu đồ, báo cáo chi tiết hứa hẹn sẽ tiếp tục là công cụ hữu ích cho các nhà quản lý của các doanh nghiệp trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh.DÙNG THỬ PHẦN MỀM AMIS.VN TẠI ĐÂY

 
Chia sẻ bài viết hữu ích này